CS86.jpg

CS 86-HI är en multi-kammare för fönster och dörrar som kombinerar estetisk design, optimal stabilitet och hög termisk komfort.


passive-unit.jpgMarknaden är på väg till mer thermaly effektivare och renare byggnader och isolerrutor med hög värmeisolering är en av viktigaste faktorerna för att uppnå detta mål.


ventilation.jpgModerna fönster stängs ordentligt. På grund av detta en lämplig och regelbunden ventilation är en förutsättning för ett bra klimat i rummen:
- Lufttemperatur och luftfuktighet regleras;
- Frisk luft kommer i rummen;
- Sänkning av luftfuktighet gör för att undvika kondens och mögel.


© 2009 "ALTEHS" SIA